VB.NET中的base64加密及解密

VB.NET中的base64加密代码如下

'加密代码
Dim Str as string=System.Convert.ToBase64String(System.Text.Encoding.Default.GetBytes("桔子雨工作室"))

VB.NET中的base64解密代码如下

'解密代码
Dim Str as string = System.Text.Encoding.Default.GetString(System.Convert.FromBase64String("5qGU5a2Q6Zuo5bel5L2c5a6k"))
未经允许不得转载:桔子雨工作室 » VB.NET中的base64加密及解密
分享到: 生成海报
一个数字化服务提供商

承接外贸建站,软件APP开发

部分产品联系我们
切换注册

登录

忘记密码 ?

您也可以使用第三方帐号快捷登录

切换登录

注册

微信扫一扫关注
如已关注,请回复“登录”二字获取验证码